Make your own free website on Tripod.com

Amelsiz sevap dileyen, yaysız ok atmaya kalkan kişiye benzer. 
Tevhid, Allah'ı vehmine göre tavsîf etmemek ( vasıflandırmamak ),
Adaletse Allah'ı hikmet ve adalete zıt şeylerle töhmetlememektir.
Şüphe de dört direk üstünde durur:
Batıl üzere savaşmak, korkmak, işkile düşmek, sapıklığa teslîm olmak.
Savaşmayı adet edinenin gecesi sabah olmaz,
Korkanın önündeki ardına düşer.
Şüphe yolunda yelip yortanı o şüphe, şeytanların ayakları altına atar:
dünya tehlikeleri yüzünden sapıklığa teslîm olansa dünyada da helak olur, ahirette de.

. İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak içîn dinlerine ait bir şeyi terkettiler mi Allah onları ondan daha zararlı birşeye uğratır.

. Farzlara zarar veren Nafilelerle (Allaha) yakınlık olamaz.

. Sizi İslama öylesine birı nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir:
İslam teslîm oluştur;
teslîm oluş yakiyndir; yakıyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır;
emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.

Yaradanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.

Namaz, her temiz kişinin Tanrı'ya yaklaşmasıdır.
Hac, her zayıfın savaşıdır.
Herşeyin
zekatı vardır; bedenin zekatı da oruçtur.
Kadının savaşıysa kocasıyle iyi geçinmesidir.