Make your own free website on Tripod.com

AF DİLEMEBirisi, huzurlarında, Allah'tan suçlarını örtmesini dileyince buyurdular ki:
Anan yasında ağlasın; biliyor musun, suçların öıtülmesini, bağışlanmasını istemek nedir?
Suçların örtülmesini istemek, İlliyyin derecesidir; bunun da altı anlamı vardır:
Birincisi geçmiş suçlara nadim olmak (pişman) ,
ikincisi ebedi olarak o geçmiş suçları bir daha işlememek,
üçüncüsü Allah'a temiz ulaşmak, kul hakkından kendisinde birşey olmadığı halde
kavuşmak için yaratılmışların haklarını kendilerine vermek,
dördüncüsü sana vacib olan bütün emirlerini yerine getirmeye niyet etmek,
beşincisi, bedeninde hırstan bitip gelişmiş etleri, dertle, gamla eritmek, derini kemiğe yapıştıracak kadar zayıflamak,
ondan sonra helal lokmadan gelişen ete kavuşmak,
altıncısı bedenine evvelce suç işleme tadını tattırdığın gibi ibadet elemini de tattırmaktır.
Bu şartlardan sonra, Allah'tan suçlarını örtmesini dilerim diyebilirsin.

AF  - CEZA
* İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en faz-
la gücü yetenidir.yeni

* İnsanların en fazla bağışlaması gerekeni, cezâ vermeye en faz-