Make your own free website on Tripod.com

İnsanlara bir zaman gelip çatar ki o zamanda Kur'ân'dan an-
cak eser ve yazı, İslâmdan da isim kalır. O gün insanların mescitleri
mâmurdur yapı bakımından; haraptır hidâyete mahal olmak ba-
kımından. O gün mescitlerde oturanlar, onları yapanIar, yeryüzünün
en kötü kişileridir; fitne onlardan çıkar, suç ve hatâ onlara sığınır.
Kim o fitneye girmemek isterse sürüp götürürler, kim geri kalırsa
yürütüp alırlar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan AlIah buyurur ki :
" Zâtıma andolsun ki ben, o kavme öylesine bir fitne gönderirim ki
bigi sâhibi bile şaşırır kalır ve o fitneye dalar. Biz AlIâh'ın bağış-
lamasını, gafletle ayağımızı kaydırmamasını dilemekteyiz.