Make your own free website on Tripod.com

Ahiret Günü ; Ne mutlu ahireti hatırlayana,
sorgu (hesap günü) için işgörene (amel yapana),
nail olduğuna ve hakkına kanaat eden ve Allah'tan razı olan kişiye.