Make your own free website on Tripod.com

Akıl
* Akıllının dili gönlünün ötesindedir;
ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

* Akıl gibi zenginlik,
bilgisizlik gibi yoksulluk,
edep gibi miras
danışmak gibi arka olamaz.

* Akıl tamamlandı mı söz azalır.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Hoş geçinmek aklın yarısıdır.yeni_iki.gif (372 bytes)

(Akıllı kimdir, anlat denince buyurdular ki;)
* Herşeyi lâyık olduğu yere koyandır. (Cahili anlat dediler; bu-
yurdular ki: ) anlattım ya. yeni_iki.gif (372 bytes)

* Kişi eğer seni azgınlık, yolundan alıkor, doğru yola sevkederse,
bu onun akıllı olduğuna delâlet eder.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Akıllı, ameline dayanır,
câhil, emeline dayanır.
Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür;
câhil, gözüyle bakar görür.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Akıl gurbette yakınlık bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Akıllının zannı, câhilin yakininden daha doğrudur.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Câhil dostundan ziyâde akıllı düşmanına güven.yeni_iki.gif (372 bytes)