Make your own free website on Tripod.com

BUĞZ
Şu kılıcımla. bana buğzetmesi için mü'minin beynine vursam bile, gene bana buğzedemez.
Beni sevmesi için bütün dünyayı münafığın önüne döküp sersem gene beni sevemez.
Bu, Ümmi Peygamberin (Allah'ın salevatı O'na ve soyuna olsun),
dilinden çıkan ve takdîre uyan bir sözün özüdür ki
buyurmuştur: Ya Alî, mü'min sana buğzetmez, münafık seni sevmez.