Make your own free website on Tripod.com

Eman ; Ebu-Ca'fer Muhammed b. Aliyy'il-Bakır aleyhimesselam'dan rivayet edilmiştir.
Yeryüzünde Allah azabından iki eman (emniyet) verdi; biri kaldırıldı;
öbürüne yapışın.
Kaldırılan eman , Rasülullah'tı. ( Allah'ın salatı o'na ve soyuna olsun )
Duran, kalan emansa istiğfardır (af dileme) .

Allahü taala «
Sen, onların içinde oldukça onları azaplandırmaz
ve gene yarlıganma dilerlerken (affedilme) Allah onlara azap vermez
.»(VIII Enfal,33)