Make your own free website on Tripod.com

FERASET
İnananların zanlarından (feraset) sakının; çünkü yüce Allah gerçeği onların dillerine ilham eder.
«İnananın anlayışından ( ferasetinden) sakının; çünkü o, Allah nuruyla bakar, görür.»
(Hadis, Künuz'ül-Hakaaık, I, s. 8)