Make your own free website on Tripod.com

GEÇİM - İDARE

*  İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaI-
dınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.yeni

* İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Kim bir işte halka, öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan
kendisini terbiye etmeli ; bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce
huyuyla öğüt vermek sûretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini
terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye
edenden daha fazla ululanmaya değer.yeni_iki.gif (372 bytes)