Make your own free website on Tripod.com

HAYIR - ŞER

*
 Hayrı yapan, hayırdan da hayırlıdır; şer işleyense şerden de kötüdür.yeni

* Seni gama, gussaya sokan kötülük, Allah katında sana benlik
veren iyilikten daha hayırlıdır.yeni

* Kötülükte bulunanları, iyilik edene mükâfat vererek payla, yo-
la getir.yeni

* Kötülüğü, kendi gönlünden çıkarmak suretiyle, başkala-
rının gönüllerinden sök çıkar.yeni

* Hikmetle hüküm vermek hususunda susmakta hayır olmadığı
gibi, bilgisizlikle söz söylemekte de hayır yoktur.yeni