Make your own free website on Tripod.com

Şaşarım o kimseye ki korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur;
arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar
gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.

Şaşarım o gülen, benliğe düşen kişiye ki , dün bir menî parçasıy-
dı, yarın bir leş olacak.

Şaşarım Allâh'ın varlığından şüpheye düşene ki Allâh'ın yaratışını
görüp durur.

Şaşarım Allâh'ın varlığından şüphe edene ki ölenleri
gözleriyle görür.

Şaşarım âhiret yaşayışını, tekrar dirilişi inkâr edene ki
ilk yaratılışı görür, bilir.

Şaşarım yokluk yurdunu yapıp durana ki varlık yurdunu terkeder gider.
Bir cenazede gülen birisini duyunca buyurdular ki:)
Sanki ölüm, bizden başkalarına yazılmış, sanki bu gerçek, biz-