Make your own free website on Tripod.com

İLİM

* Bilginin en aşağılığı, dilde olanıdır; en yücesi de insanın uzuvlarında ve
işlerinde görünenidir.

* İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.

* Bilginizi bilgisizlik, yakininizi şüphe hâline getirmeyin. Bildi-
niz mi amel edin; yakine erdiniz mi ayak direyin.

* Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men eder.

* İlim ikidir:
Yaratılıştan olan,
duyulup bellenen.
Duyulup bellenen bilgi, yaratılışta bilgi kabiliyeti yoksa, fayda vermez.

* İlim amelle eşittir; bilen amel eder. İlim, amelle seslenir; amel
cevap verirse ne âlâ, cevap vermedi mi ilim de göçer gider.

* İki haris vardır ki doymaz da doymaz:
Bilgi isteyen,
dünyâ dileyen.

* Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ.
Ona bilgi kondukça genişler.

* Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl, eskimeyen, yıpranmayan bir elbise.

* iki şey vardır ki sonu bulunmaz: Bilgi, akıl.

* Seni ıslâh etmeyen bilgi, sapıklıktır; sana faydası olmayan
mal, vebâldir.

* Bilgiyle dirilen ölmez.

* Bilgiyi ehli olmayana veren, bilgiye zulmetmiştir.