Make your own free website on Tripod.com

Sizi İslama öylesine bir nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir:
İslam teslîm oluştur;
teslîm oluş yakiyndir; yakıyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır;
emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.

Namaz, her temiz kişinin Tanrı'ya yaklaşmasıdır.
Hac, her zayıfın savaşıdır.
Herşeyin
zekatı vardır; bedenin zekatı da oruçtur.
Nice
Oruçlu vardır ki orucundan elde ettiği ancak açlıktır.
Kulluk; Bir bölük halk sevab için Allah'a kulluk eder; bu kulluk, tacirlerin kulluğudur.
Bir bölük de Allah'a korkudan kulluk eder, bu da kölelerin kulluğudur.
Bir bölükse, Allah'a şükrederek kullukta bulunur; işte hür kişilerin kulluğu budur.