Make your own free website on Tripod.com

KALB

*
 İnsanda bir et parçası vardır ki bedenine bir damarla bağlan-
mıştır. bu da kalbdir ve pek şaşılacak bir uzuvdur bu. Onun hikmete
âit şeyleri ve bunlara aykırı zıt şeyleri vardır. Ümide kapıldı mı ta-
mah alçaltır onu. Tamah onu heyecana düşürdü mü hırs helâk eder onu.
Ümitsizlik ona sâhip oldu mu keder öldürür onu. Kızgınlık onu
kavradı mı öfke de kavrar onu. Hoşnud oldu mu korunmayı unutur
gider. Korkuya kapılınca korunmaya başlar. Esenleşiğini sanınca
gaflete düşer. Bir musibete uğradı mı kararsız bir hâle gelir. Bir mal
buldu mu zenginlik azdırır onu. Yoksulluk onu ısırdı mı belâ kavrar
onu. Açlığa düşünce zayıflık çökertir; fazla doyunca da mide dolgun-
luğu rahatsızlığa uğratır onu. Her hususta geri kalış zarar verir ona;
her işte ileri gidiş bozguna düşürür onu.yeni