Make your own free website on Tripod.com

KARDEŞLİK

*  İnsanların en âcizi, insanlardan kardeş edinemeyenidir; on·
dan daha âciziyse kardeş edindikten sonra onu yitirenidir.yeni