Make your own free website on Tripod.com

Kaza - Kader ; Kapkaranhk bir yoldur, gitmeyin o yola.
Pek derin bir denizdir, dalmayın o denize.
Allah'ın sırrıdır, uğraşmayın onunla.

Kaza ve Kaderin Hikmeti
(Birisi, Şam'a gidişimiz Allah'ın kaza ve kaderiyle değil midir ?
diye sorunca bu soruya uzun uzun cevap verdiler.   ve bir ara,
§ Yazık sana, sen kazayı yerine gelmesi, kaderin mutlaka olması gerekli sanmadasın.
İş
böyle olsaydı sevab ve ikap (ceza)  batıl olur, vaat ve vaidin ortadan kalkması icab ederdi.
Oysa ki noksan sıfatlardan münezzeh (uzak) olan Allah,
kullarını yapacakları işlerde muhayyer bırakarak emretmiş,
kötülüklerden çekinmelerini bildirerek nehyetmiştir (yasaklamıştır).
Emir de, nehiy (yasaklama) de, kulun ihtiyarını ortadan kaldırmamış, kudretini yok etmemiştir.
Onlara kolay olanı teklîf etmiş, zor olanı buyurmamıştır.
Az iyiliğe çok sevap vermiştir.
Kul mağlup olarak isyan etmez.
Mecbur olarak itaatte bulunmaz.
O peygamberleri bir oyun için göndermemiş,
kitabı abes olarak (boşuboşuna) indirmemiş,
gökleri ve yeryüzünü, ikisi arasında yaratılanları boş yere yaratmamıştır.
Allahü taala; «Bu, kafir olanlann zannı. Artık vay haline kafirlerin ateşten.» (XXXVm, Sad, 27)
buyurmuştur.