Make your own free website on Tripod.com

KEFFARET

* Büyük günahların keffareti, zulme düşenlere yardım etmek, ac-
ze düşenleri ferahlandırmaktır..yeni