Make your own free website on Tripod.com

KURAN'da
sizden öncekilere ait olaylar,
sizden sonraki zamanlara ait haberler,
aranızda carî olacak hükümler vardır.


ŞU Kur'an'la düşüp kalkan hiçbir kimse yoktur ki bir fazlalığa ermesin,
yahut noksana düşmesin. Ona uyarsa hidayette ileri gider, uymazsa körlükle noksana düşer.