Make your own free website on Tripod.com

MEVKİ UĞURLAMASI
Şam yolunda Anbar köylüleri Hazreti Ali'nin ardında yaya gitmeye başladıkları vakit,
Bu yaptığınız nedir ? diye sordular.
Köylüler, biz dediler, buyruk sahiplerimizi böyle ulularız; adetimiz budur bizim.
Hazret buyurdular ki;

Allah'a andolsun, bu bir iş ki bununla buyruk sahibi olanlarınız faydalanmaz;
sizse dünyada bu işi yapmakla kendinizi meşakkate sokmaktasınız;
ahirette de azaba uğratmadasınız.
Ne kötü meşakkattir, ne olmaz zahmettir o ki, sonunda azap var.
Ne hoş rahatlıktır o ki, onunla ahirette ateşten esenlik-kurtuluş var.