Make your own free website on Tripod.com

Beden SECDESİ,
yüzün en şerefli yerlerini toprağa koymak,
avuçlarıyla, dizleriyle, ayak parmaklarıyla, gönül alçaklığıyla ve halis niyetle
toprağa kapanmaktır.
Gönül secdesiyse
geçici şeyleri gönülden çıkarmak,
varlığı yok olmayacak şeylere tam bir himmetle yönelmek,
ululuğu ve benliği bırakmak,
dünya bağlarını kesmek,
peygamberlik huylarıyla huylanmaktır.