Make your own free website on Tripod.com

TAKİYYESİ olmayanın dini de yoktur. (*)
(*) Takiyye, tehlike halinde kendini ve Miislümanları, dini korumak için inancı gizlemek anlamma gelir.
Kuran'da Allah
«
İnananlar, îman edenleri bırakıp da kafîrleri dost edinmesinler,
bu işi yapan Allah'tan birşey beklemesin.
Fakat kafirlerden çekinmeniz gerekse o başka.
Allah kendisinden sakınmanızı emretmektedir
ve dönüp varılacak yer de Allah kapısıdır
»(Ali İmran- 28 )