Make your own free website on Tripod.com
mumHz. Ali'den özlü ve hikmetli SÖZLERmum mico