Make your own free website on Tripod.com

VELİLER ( Allah dostları ) o kişilerdir ki
İnsanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman
onlar, dünyanın içyüzünü görürler.
İnsanlar hemencecik elde edilecek dünya işleriyle uğraşırlarken
onlar, bir müddet sonra gelecek ahireti elde etmek kaygısına düşerler.
Ahiret işlerine koyulurlar.
Kendilerini öldürecek zevklerden geçerler,
o zevkleri öldürürler.
Terkedecekleri şeyleri bilirler de daha önce terkederler.
Görürler, bilirler ki başkalarının dünyadan elde ettikleri çok şey, pek azdır.
Onların dünyayı elde etmeleri ellerinden yitirmelerinden başka birşey değildir.

Allah dostları insanların uzlaştıkları şeylere düşmandırlar.
İnsanların düşman oldukları şeylere dostturlar.
Onlarla Kitabın hükümleri bilinir;
onlardır Allah'ın Kitabıyla bilenler.
Onlarla Kitabın hükümleri yürütülür;
onlardır Kitabın hükmüyle yürüyenler.
Umduklan şeyin üstünde umulacak birşey görmezler onlar.
Korktuklarının üstünde korkulacak bir varlık tanımazlar onlar.