Make your own free website on Tripod.com

Zaman bedenleri yıpratır, dilekleri tâzeler, ölümü yakınlaştırır;
umulanı uzaklaştırır, kim ona dost olur, onu elde ederse zahmete
düşer, kim onu yitirirse yorulur, darlığa, uğrar.

İnsanların solukları ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.

Zamanı ve zamanındakileri, düzgünlük ve iyilik kavradı mı bir
insan, kendisinden kötü birşey görünmeyen birisi hakkında kötü zan-
na düşerse zulmetmiş olur. Zamanı ve zamanındakileri kötülük kavradı
mı bir insan, birisi hakkında iyi bir zanda bulunursa kendisini
aldatmış olur.

Zaman ikidir; Ya sana yâr olur, ya aleyhine döner. Yâr oldu
mu, aldanıp gaflete düşme, aleyhine döndü mü de dayan (sabret).