Make your own free website on Tripod.com

ZENGİNLİK - YOKSULLUK:
* Allah'ın öyle kulları vardır ki;
Allah onları kulların faydalarına hizmet etmek için nimetlerle nimetlendirmiştir.
Onların ellerine nimetler (mal ve mülk) vermiştir.
Onlar da o nimetleri kullara ihsan ederler.
Fakat ihsan etmediler mi de
o nimetleri onlardan alıp başkalarına verir.


* Zenginlik gurbette yurttur; yoksulluk yurtta gurbet.yeni