Make your own free website on Tripod.com

ZÜHD - TAKVA

*
 Zâhitliğin en üstünü, zâhitliği gizlemektir.yeni

* Noksan sıfatlardan münezzeh Allâh'ın emri, rüşvet almayan.
aşağılanmayan, tamah yoluna gitmeyen kişiyle doğrulur, yerine
gelir.yeni