Make your own free website on Tripod.com
Kalp nasıl çalışır?
Tarih boyunca insanlar kalbe değişik güçler atfetmişler, onun
fizikselliği dışında aşkın ve cesaretin kaynağı olarak da görmüşlerdir.
Kalp fiziksel olarak bir pompadır, hem de mükemmel bir pompa!
Cenin kalbi, gebeliğin 8 veya 12. haftasında atmaya başlar. Kal-
bin dört ince ve katlanabilen kapakçığı vardır. Bu kapakçıklar kalbin
her atışında açılır ve kapanırlar. Kalp yılda ortalama 35 milyon kez
atar. İnsan kalbinin bu performansına yaklaşabilen herhangi bir ma-
kine henüz icat edilmemiştir.
Kalbin dört bölmesi vardır. Üstteki bölmelere "atria" alttakilere ise
"karıncık" adı verilir. Vücudun diğer bölgelerinden gelen kirli kan sağ
atriuma girer. Sağ atrium ile sağ karıncık arasında yer alan trikuspid
kapakçığından geçer ve sağ karıncık kanı akciğerlere pompalar.
ciğerlerden geçerken oksijenle yüklenen kan mitral kapakçıktan
geçerek sol karıncığa dolar. Sol karıncık güçlü kasıyla kanı, aort da-
damarı aracılığıyla tüm vücuda pompalar.
Her kalp atışı sağ atriumda bulunan özel hücrelerin boşalttığı
elektrik akımıyla başlar. Bu elektrik akımı kalbin kasılmasını sağlar.
Kalp normal olarak dakikada 60-100 hızında artar.
Kalp kası, mikroskopik yapısı farklı olmakla birlikte diğer kaslara
benzer. Kalp kası da diğer kaslar gibi aşırı çalıştığında kalınlaşır. Sol
karıncık kası, bütün vücuda kan pompaladığından sağ karıncık ka-
sından daha kalındır. Kalp kası enerji sağlarken diğer kaslardan farklı
olarak, kandaki glikoz ve diğer şekerlerin yanısıra yağ asitlerini de kul-
lanırlar. Ayrıca, diğer kaslara göre oksijene karşı daha duyarlıdır. Ye-
terli oksijen alamadığında kasılma yeteneğini hızla yitirir.

Kalbinizden gelen uyarı sinyalleri
ABD ve diğer dünya ülkelerinde kalp hastalığı nedeniyle
ölümler giderek artıyor. Koroner arter rahatsızlığı 40 yaş son-
rası erkeklerde ve menapoz geçirmiş kadınlarda daha sık
gözleniyor. Bu nedenle, kalbinizin verdiği
uyarı sinyallerini bilmek ve bunları dikka-
te almak yaşamsal önem taşıyor.
Kalp krizleri bazen aniden ortaya çı-
kabilir, ama genellikle krizden yıllar ön-
ce kalbiniz bazı sinyaller vermeye başlar.
Bu sinyallerin başlıcaları, aktivite sırasında
ya da dinlenirken göğüste sancı, ayak ve ba-
cakların şişmesi, yürürken bacakta ağrı, yüksek
tansiyon ve yüksek kolesteroldür.
Bu belirtilerden herhangi birini fark ettiğinizde zaman
yitirmeden doktorunuza başvurun. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda kalp
krizi riskini en aza indirebilirsiniz.

Göğüste sancı (Angina)
Angina, kalp kasına yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle göğüs ka-
fesinde sancı, sıkışma veya basınç hissetme durumuna verilen addır.
Sancı, boğazdan çeneye, sırftan omuz ve kola doğru yayılabilir.
Fiziksel aktivite sırasında olan ve dinlenince geçen angina'ya
"istikrarlı angina", belirli bir duruma bağlı olmadan veya dinlenme
sırasında olan angina'ya "istikrarsız angina" adı verilir.
İstikrarsız angina tehlikelidir.